Hoppa till innehåll

-

Mer­ko­nom

Utbildningen förverkligas antingen via läroavtal (du har en arbetsplats) eller via utbildningsavtal (arbetsplatsförlagd praktik). Tanken är att du skall kunna studera helt eller delvis på en arbetsplats.
Läro- och utbildningsavtalet kombineras med närstudier dag- eller kvällstid samt distansstudier.

Då du inleder dina studier, identifieras ditt tidigare kunnande och dina erfarenheter. Tillsammans med din lärare skapas en personlig utvecklingsplan för kunnande (PUK), där vi beaktar examensgrunderna, ditt eget kunnande och de examensdelar du väljer.

Ditt kunnande visas och bedöms på en arbetsplats eller praktikplats genom att du avlägger ett yrkesprov (läs mer om yrkesprovet här).

Merkonomutbildningen har tre obligatoriska examensdelar, i vilka det ingår kundservice, kontorstjänster och företagsekonomi. Efter det kan du välja delar som fokuserar på ekonomitjänster eller kundbetjäning och marknadsföring. Läs hela innehållet i examen via e-grunder.

Observera att du också kan välja att avlägga delar av examen och bygga på efter hand.

Mera information och anmälan

Du kan söka kontinuerligt till Optima under hela läsåret. Vi antar nya studerande i mån av lediga studieplatser.
Mer info om kontinuerlig ansökan hittar du här.

Anmäl ditt intresse för utbildningen till
Annakarin Kyheröinen
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi
tfn 044-7215 361

Du kan ansöka genom att fylla i dina uppgifter via länken nedan. Efter det följer en kort intervju där vi kartlägger dina förutsättningar att studera och avlägga examen. 

Fortsatta studier

Den som avlagt en grundexamen har också möjlighet att fortsätta sina studier och öka sitt kunnande genom att avlägga en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Merkonomutbildningen är också en bra bas för studier på yrkeshögskola eller universitet.