Hoppa till innehåll

-

Utbild­nings­av­tal-Läro­av­tal

I varje examen ingår utbildning som ordnas på en arbetsplats. Utbildningen kan ordnas i form av ett utbildningsavtal eller ett läroavtal mellan läroanstalten, den studerande och arbetsplatsen. Utbildningen som ges på en arbetsplats planeras och handleds individuellt.

Läroavtalet grundar sig på ett tidsbundet arbetsavtals- eller tjänsteförhållande. Det innebär att du som läroavtalsstuderande samtidigt är anställd. Du får lön och arbetsgivaren får utbildningsersättning. Med läroavtalet kan du förvärva t.ex. allt kunnande som behövs för att avlägga examen, med andra ord kan läroavtalet slutas på en gång för hela examen. Läroavtal kan också slutas för en examensdel eller del av examensdel. Du som sommarjobbar kan också ingå sommarläroavtal. Läs mer om sommarläroavtalet här.

Om du studerar med utbildningsavtal är du inte i arbetsavtalsförhållande, dvs. du är studerande och får inte lön. Arbetsplatsen får inte heller utbildningsersättning. Utbildningsavtal görs alltid separat för varje examensdel. Läs mer om sommarutbildningsavtalet här.

Det går att smidigt kombinera läroavtal och utbildningsavtal under studierna. 

Utbild­nings­av­tal eller läro­av­tal — vad är skillnaden?

(Klic­ka på bil­den för att öppna)