Hoppa till innehåll

-

Grun­dex­a­men inom turismbranschen

En värld full av möjligheter!

Att arbeta med turism ger dig hela världen som arbetsfält – oberoende om du jobbar med turism i Österbotten eller ute i världen. Du får jobba med spännande människor och intressanta upplevelser. 

Denna utbildning är uppbyggd i samarbete med turismorganisationer- och företag i Jakobstadsnejden. De har framfört önskemål och behov som de ser att finns i branschen. Närstudierna kommer att förverkligas i samarbete med branschorganisationerna och företagen för att få fram aktuellt kunnande och goda modeller. Utbildningen kan avläggas som helhet eller som en delexamen.

De viktigaste verktygen i arbetet är du själv och din personlighet. Inom turismbranschen efterfrågas personal som våga bjuda på sig själva och som kan skapa en trevlig upplevelse för kunderna. Kundservice kan idag ses som den nya marknadsföringen. Kundernas åsikter sprids fort i dagens samhälle.

Denna utbildning ger dig bättre branschkännedom och självkännedom vilket leder till:

  • Bätt­re självkänsla
  • Bätt­re självförtroende
  • Höjd yrkes­kom­pe­tens
  • Stör­re kontaktnät

Du blir en tryggare och bättre  arbetstagare/ företagare vilket ger nöjdare kunder som ger bättre arbetsresultat – förutsatt att du själv är beredd att arbeta på det som lärs ut. 

Utbildningens uppbyggnad 

Utbildningen omfattar 180 kompetenspoäng. Beräknad tid för utbildningen är två år och den genomförs via läroavtal. Utbildningstiden kan förkortas beroende på tidigare studier och arbetserfarenhet.

Studierna genomförs i flerform genom inlärning på arbetet, närstudiedagar, projekt och distansstudier. Närstudierna erbjuds i ett urval av examensdelar och omfattar ca 2 dagar i månaden, huvudsakligen vid Optima, Trädgårdsgatan 30 i Jakobstad 

Du deltar i närstudierna enligt din personliga utvecklingsplan för kunnande.

Du som avlagt denna examen kan arbeta med många olika slags arbetsuppgifter inom turism- och servicebranschen. Man kan välja att specialisera sig på arbetsuppgifter inom turismtjänster, hotellreception, med försäljning av resetjänster m.m. Det är även möjligt att avlägga en delexamen ifall man har behov av en eller några delar av examen.

Anmälan och information

Kerstin eller Annakarin ger dig mera information om utbildningen. Ta kontakt för att diskutera närmare och för att säkerställa att utbildningen är lämplig utgående från Dina/Era behov. 

Kerstin Ström
044 7215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi 

Annakarin Kyheröinen
044 7215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi