Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men inom ren­gö­rings- och fas­tig­hets­ser­vicebran­schen, 150 kp

Kom­pe­tens­om­rå­det för lokal­vård. Exa­mens­be­näm­ning; Lokal­vår­da­re eller anstaltsvårdare

Denna läroavtalsutbildning är avsedd för dig som är verksam i branschen och vill ha en examen. Inom utbildningen kan du stärka dina yrkesmässiga kunskaper med tanke på miljön och bredda din kompetens att handleda nya arbetstagare på din arbetsplats.

Före utbildningen startar, kartlägger du och din examenshandledare dina kunskaper och gör upp en personlig studieplan, som baserar sig på examensgrunderna för yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen och dina tidigare kunskaper och erfarenheter. Utbildningen genomförs via läroavtal.

Utbildningens uppbyggnad 

Utbildningen beräknas till 1,5 - 2 år och genomförs via läroavtal. Arbete och studier går hand i hand. Närstudiedagarna som arrangeras på Optima behandlar de yrkeskompetenser som du inte har möjlighet att lära dig ute i arbetslivet och som du behöver för att utvecklas i ditt yrke. 

Examensdelar:

Obligatoriska:

  • Pro­duk­tion av kund­o­ri­en­te­ra­de ren­gö­rings- och fastighetstjänster,15 kpP
  • Under­hålls­städ­nings­tjäns­ter, 45 kp

Valbara - Du väljer tre:

  • Stor­städ­nings­tjäns­ter, 30 kp
  • Ren­gö­rings­tjäns­ter i läro­an­stal­ter och dag­hem, 30 kp
  • Arbe­te som anstalts­vår­da­re, 30 kp
  • Arbe­te som arbets­plats­hand­le­da­re, 30 kp
  • Mil­jö­vårds­tjäns­ter, 30 kp

Utbildningsstart

September 2024

Plats

Optima, Lannäslund  och Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Arbetsuppgifter för den som avlagt examen

De som har avlagt yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen arbetar med uppgifter inom arbete som anstaltsvårdare, och lokalvård i kundobjekt inom rengörings- och fastighetsbranschen.

Mer information och kontakt

Kerstin Ström ger dig mera information om utbildningen. Med henne kan du diskutera utbildningens innehåll för att säkerställa att utbildningen passar just dig.

Kerstin Ström, tfn 044-7215 307 eller kerstin.strom@optimaedu.fi