Hoppa till innehåll

-

Kart­läg­ga­re

Grun­dex­a­men inom lantmäteribranschen

Optima, Trädgårdsgatan 30/Lannäslund 1, Jakobstad

NYHET — UNIK UTBILD­NING PÅ SVENSKA!

Som kartläggare får du grundläggande kunskaper och färdigheter i terrängmätning och kartframställning, geodata (GIS), fastighetsbildning och registrering, markanvändningsplanering samt samhällsbyggnadsplaner och byggnadsmätningar. Du kan även ha uppgifter relaterade till flygfotografering och markundersökningar.

I utbildningen lär du dig bl.a. att använda mätprogramvara (CAD), totalstation och utföra GPS mätningar. Du lär dig också att bearbeta mätresultat, underhålla register och numeriska kartdatabaser, göra upp olika planritningar, beräkningar, arkivundersökningar samt att upprätta dokument och kopior med olika metoder.

En del kartläggare arbetar i terrängen och andra på kontor, medan en del arbetar både i terräng och inomhus.

Här finns jobben 

Statliga inrättningar, kommunala organisationer och privata företag. Arbetsuppgifterna kan gälla lantmäteri, fastighetsuppgifter, planering av markanvändning, arbeten som hör ihop med mark- och miljöundersökning eller kartverks- och lägesdataarbete. Du kan också studera vidare på till exempel yrkeshögskola.

Utbild­ning­ens upp­lägg och studiestart

Utbildningstiden uppskattas vara 2 - 3 år, beroende på studerandes tidigare utbildning och erfarenhet. Utbildningen ordnas dels som närstudier i Jakobstad, dels på en arbetsplats via utbildningsavtal eller läroavtal enligt personlig plan för kunnande (PUK). Läs gärna mer om hur tidigare studier påverkar din studietid här.

Utbildningen planeras starta i november 2024, förutsatt att vi har tillräckligt antal sökande. Om du är intresserad, ber vi dig fylla i en intresseanmälan nedan (inte bindande) senast 31.8.2024.

Den rekommenderad språknivån är B1.

Maria Sirén ger dig mera information om utbildningen. Ring 044-7215 339 eller sänd e-post till maria.siren@optimaedu.fi