Hoppa till innehåll

-

Cir­ku­lär eko­no­mi, grundkurs

Den här kursen riktar sig till dig som vill

  • lära dig mera om cir­ku­lär ekonomi
  • för­stå kli­mat­för­änd­ring­en som feno­men och beho­vet av håll­ba­ra och cir­ku­lä­ra lösningar
  • utveck­las i din yrkes­roll enligt model­ler för cir­ku­lä­ra flöden

Vad är cirkulär ekonomi och hur kan du implementera tankesättet i din vardag och i ditt jobb? De här frågorna kommer att vara centrala i den här introduktionskursen på 27 h. Genom handledning, inspirerande gästföreläsare, eget arbete och aktivt deltagande har du möjlighet att utvecklas i din yrkesroll men också utveckla egna produkt- /tjänsteidé för ditt företag eller till din arbetsplats mot en cirkulär framtid.

Innehållet i kursen baseras på mål för kunnande ur examensdelen "Verksamhet med ansvar för klimatet".

Kursen genomförs genom närstudier och eget arbete online. Preliminära datum för närstudieträffar:

  • 7.5 kl. 14:30 — 17:30
  • 21.5 kl. 14:30 — 17:30
  • 29.8 kl. 14:30 — 17:30
  • 30.9 kl. 14:30 — 17:30
  • Ett till­fäl­le i okto­ber enligt över­ens­kom­mel­se med kursdeltagarna

Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt och kursen finansieras av Servicecentret för kontinuerligt lärande och sysselsättning samt projektet CIRKUS (Cirkulär Ekonomi och Digitalisering – Hållbar
utbildning för småföretag).
Utbildare: Lärare från Optima tillsammans med inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter.
Kursarrangör: Optima Samkommun
Bedömning: godkänd/underkänd.
Kontaktperson: Sara Lindvall Fors, epost sara.lindvallfors@optimaedu.fi, telefon 0447215379