Hoppa till innehåll

-

Leda­re för ung­do­mar och gemenskaper

Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och handledning

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Vill du utveckla din förmåga att handleda och aktivera personer i olika åldrar med olika bakgrund? Då kan utbildningen till ledare för ungdomar och gemenskaper, vara rätt för dig. Som ledare blir ditt arbetsfält brett, liksom studierna.

Du lär dig betydelsen av gruppdynamik och sunda levnadsvanor. Du kommer att klara av att skapa stimulerande och
målinriktad verksamhet för individer och grupper. Du får färdigheter att inspirera till mångsidiga aktiviteter inom barn- och ungdomsverksamhet, inom äldreomsorgen och med unga/vuxna med specialbehov, till en balanserad och hälsosam livsstil samtidigt, som du utvecklar dina sociala färdigheter.

I utbildningen ingår handledning i olika verksamhetsmiljöer samt kännedom om olika redskap och metoder. Förmågan att kommunicera och uttrycka sig är också en viktig del av utbildningen.

Efter avlagd ledare för ungdomar och gemenskaper-examen har du behörighet att söka vidare till yrkeshögskola eller universitet alternativt via läroavtal avlägga yrkes- eller specialyrkesexamen.

Utbildningen omfattas av SORA lagstiftningen, vilket innebär att det finns specifika hälsokrav på den sökande/studerande.  För grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning ordnas inträdes- och lämplighetsprov i maj. Sökande får kallelse per e-post inom april. Om en sökande uteblir från inträdesprovet,  kan hen inte antas till utbildningen.  

Läs mer om SORA-lagstiftningen här.

Som studerande inom grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning förutsätts att du uppvisar ett straffregisterutdrag enligt 6 § 3 mom. i straffregisterlagen med anledning av du sköter uppgifter som i väsentlig grad förutsätter arbete bland minderåriga. Straffregisterutdraget beställs på hösten, närmare information ger din personliga handledare vid skolstarten.

Du kan avlägga denna examen flexibelt både vid Optima och som läroavtal i arbetslivet.

Här finns några av jobben

  • kultur‑, fritids‑, idrotts‑, barn- och ung­doms­verk­sam­het i kom­mu­ner, för­e­ning­ar, före­tag och institutioner.
  • pro­jekt­ar­be­ta­re, inom ditt eget före­tag eller som frilansare.

Du kan också studera vidare på en yrkeshögskola eller ett universitet.

Barn och ung­do­mar är vår framtid

"Jag tycker om att jobba med ungdomar. De har ett unikt sätt att se på världen. Bara man ger sig tid att lyssna, har de bra funderingar och tankar och är öppna för diskussioner"

JULIA CAPOZZA
Ungdomsledare, ungdomshuset Pepparkakshuset, Nykarleby

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Carola Sjöström
Mobil 044 7215 231
carola.sjostrom@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Robert Johansson
Mobil 044 7215 280
robert.johansson@optimaedu.fi

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi

Speciallärare
Tobias Nybäck
Mobil 0447 215 224
tobias.nyback@optimaedu.fi