Hoppa till innehåll

-

Leda­re för ung­do­mar och gemenskaper

Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och handledning

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Vill du utveckla din förmåga att handleda och aktivera personer i olika åldrar med olika bakgrund? Då kan utbildningen till ledare för ungdomar och gemenskaper, vara rätt för dig. Som ledare blir ditt arbetsfält brett, liksom studierna.

Du lär dig betydelsen av gemenskap och sunda levnadsvanor. Du kommer att klara av att skapa stimulerande och målinriktad verksamhet för enskilda och grupper. Du får färdigheter att inspirera till mångsidigt utövande inom barn- och ungdomsverksamhet, till en balanserad och hälsosam livsstil samt till utvecklande av sociala egenskaper.

I utbildningen ingår handledning i olika verksamhetsmiljöer samt kännedom om olika redskap och metoder. Förmågan att kommunicera och uttrycka sig är också en viktig del av utbildningen.

Här finns några av jobben

  • kultur‑, fritids‑, idrotts‑, barn- och ung­doms­verk­sam­het i kom­mu­ner, för­e­ning­ar, före­tag och institutioner.
  • pro­jekt­ar­be­ta­re, inom ditt eget före­tag eller som frilansare.

Du kan också studera vidare på en yrkeshögskola eller ett universitet.

Barn och ung­do­mar är vår framtid

"Jag tycker om att jobba med ungdomar. De har ett unikt sätt att se på världen. Bara man ger sig tid att lyssna, har de bra funderingar och tankar och är öppna för diskussioner"

JULIA CAPOZZA
Ungdomsledare, ungdomshuset Pepparkakshuset, Nykarleby

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiekoordinator
Daniela Ilk (Läroavtal)
Mobil 044 7215 417
daniela.ilk@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Anna Kronqvist
Mobil 044 7215 280
anna.kronqvist@optimaedu.fi 

Speciallärare
Tobias Nybäck
Mobil 0447 215 224
tobias.nyback@optimaedu.fi

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi