Hoppa till innehåll

-

Mer­ko­nom sp

Grun­dex­a­men inom affärs­verk­sam­het 180 kp

På merkonom sp får du lära dig kundbetjäning, försäljning och att jobba tillsammans med andra. Du får lära dig mera om ekonomi och affärsverksamhet. Merkonomutbildningen är mångsidigt upplagd för att du skall få goda praktiska färdigheter för arbetslivet. Genom praktiska och teoretiska arbetsuppgifter förbereder du dig för kundbetjäning och rutinarbetsuppgifter i olika butiker. Datorn är ett viktigt arbetsredskap i studierna.

Utbildningen är övervägande praktisk och du kan studera på den nivå som är den rätta för just dig. Du får också studera bland annat modersmål, matematik, språk och kunnande om samhälle och arbetsliv. Målen är yrkeskunskap, personlig mognad och sund självkänsla. Vi tränar på att jobba självständigt och tillsammans med andra i en liten grupp. Studierna består av 180 kompetenspoäng av vilka en del genomförs i form av utbildningsavtal på olika arbetsplatser. Behöver du elevhemsplats under studietiden hjälper vi till. Du avlägger grundexamen, delar av grundexamen eller får betyg på kunnande.

Efter stu­di­er­na

Utbildningsgarantin betyder att vi tillsammans skräddarsyr din framtid gällande arbete, tryggt boende och meningsfull fritid efter utbildningen. Genom att delar av utbildningen sker genom utbildningsavtal på olika arbetsplatser prövar vi fram lämpliga arbetsmöjligheter enligt dina förutsättningar inom butik och kundservice eller andra för dig lämpliga uppgifter. Genom denna helhetssyn vill vi erbjuda dig en god livskvalitet.

MAN SKALL INTE DRA SIG FÖR ATT FRÅGA

”En merkonom behöver vara ordningsam, noggrann, social och kunna hantera olika arbetsuppgifter och kundservicesituationer. I en butik är det viktigt att hålla både städat och ordning i hyllorna. Ett bra sätt att lära sig i arbetslivet är att iaktta mera erfarna försäljare och inte dra sig för att fråga. Det är bättre att fråga flera gånger än att chansa en gång.”

TOMAS WARGH Wargendahl, Nykarleby

Kontaktuppgifter

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Rektor Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi