Hoppa till innehåll

-

Fak­tu­re­ring

Optima samkommun tar emot nätfakturor i Finvoice-format.

  • EDI-kod: 003707962341
  • För­med­la­re: Andels­ban­ken OKOYFIHH
  • FI2455670720020860
  • FO-num­mer 0796234–1


Bestäl­larkod

Fakturor som sänds till oss måste innehålla referensuppgifter som beställaren gett (=beställarkod, fem siffror). Vår organisation cirkulerar inkommande fakturor utgående från beställarkoden. Den femsiffriga beställarkoden skall förmedlas i den elektroniska fakturafilen.

Beställarkoden placeras i Finvoicefilen i någon av följande element. Vårt ekonomiprogram läser uppgiften från elementen i denna ordningsföljd:

  • InvoiceDetails/<BuyerReferenceIdentifier>
  • InvoiceDetails/<ProjectReferenceIdentifier>
  • InvoiceDetails/<OrderIdentifier>
  • InvoiceDetails/<AgreementIdentifier>
  • DeliveryPartyDetails/ <Deli­ve­ry­Or­ga­ni­sa­tionNa­me>


Bilagor bör sändas till vår e-post:

fakturering@optimaedu.fi

Ur e-postmeddelandet bör framgå till vilken faktura bilagorna hör. Om ni inte kan skicka fakturorna elektroniskt, bör de skickas till:

Optima Samkommun
Trädgårdsgatan 30
68600 JAKOBSTAD

Fak­tu­ror direkt till nätbanken

Om du vill, kan du få Optimas fakturor direkt till din nätbank. Tjänsten kan tas i bruk i din egen nätbank enligt bankens anvisningar. Systemet med e-fakturor tillämpas i alla banker och är ett miljövänligt och smidigt alternativ.

Obe­tal­da fak­tu­ror och inkassering

Optima samkommun påminner en gång om obetalda fakturor, efter det lämnas uppdraget över till Cash-In Consulting.