Hoppa till innehåll

-

Utbild­nings­pröv­ning vid Optima

En utbildningsprövning ger dig möjlighet att bekanta dig med den bransch du är intresserad av. Den hjälper dig att hitta just ditt yrke och klargör din lämplighet och motivation för både studierna och yrket. 

En utbildningsprövning kräver en sändande part. Det kan vara t.ex. TE-byrån, FPA, Arbetskliniken. Remissen sänds direkt till Optima.

Utbildningsprövningen är till för dej som

  • sak­nar yrkesutbildning
  • behö­ver kom­plet­te­ra din utbildning
  • byter bransch
  • är på väg till­ba­ka till arbets­li­vet efter ett uppe­håll och behö­ver stöd för att hit­ta rätt utbildningsområde.
  • är i behov av krä­van­de sär­skilt stöd.

Mål­sätt­ning

Optima stöder och vägleder dig i ditt val av utbildning utgående från ditt eget intresse och motivation. Vi beaktar din lämplighet för yrket och  dina studiefärdigheter. Tillsammans kartlägger vi dina möjligheter och alternativ för en utbildning på andra stadiet för att du skall hitta just ditt område.

Genom­fö­ran­de

Under allt mellan en till tio dagar väljer och bekantar du dig med en eller flera branscher enligt ett personligt schema. Du får ta del av både praktisk och teoretisk undervisning, bekanta dig med skolans utrymmen och träffa andra studerande.

Under utbildningsprövningen, får du handledning av lärare och studiekoordinator. I slutet av perioden hålls en utvärderingsdiskussion, varefter du får ett skriftligt utlåtande där dina egna erfarenheter samt respons från läraren beaktas. I utlåtandet ingår även en bedömning av dina studiefärdigheter, eventuella behov av stödåtgärder eller utredningar samt dina fortsatta planer för utbildning.

Längd: 1 – 10 vardagar

Plats: Någon av Optimas enheter i Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors eller Borgå

Ansökan: Via handläggare på TE-byrån www.te-tjanster.fi/osterbotten

Frå­gor om våra utbildningar:

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi