Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga studieplatser

Ledi­ga stu­die­plat­ser via kon­ti­nu­er­lig ansö­kan finns inom föl­jan­de branscher: 

Grundexamen inom konstindustrin, artesan interiör
Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik, elektronikmontör
Grundexamen i affärsverksamhet; merkonom
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog
Grundexamen inom textil- och modebranschen, modeassistent
Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen, kock
Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning, barnledare
Hux - Utbildning som handleder för examensutbildning i Jakobstad (OBS! För läropliktiga)

Även inom krävande särskilt stöd finns lediga studieplatser:

Grundexamen / delar av grundexamen / betyg inom rengörings- och fastighetsservicebranschen; Fastighetsskötare, sp i Vasa

Du kan söka till dessa studieplatser genom att fylla ansökan nedan. Sista ansökningsdag är 28.7.2023 för studiestart i augusti. Ansökningarna behandlas första veckan i augusti. Om du har annat modersmål än svenska får du kallelse till språkprov som hålls 3.8.2023

Kontaktuppgifter (observera att Optima är semesterstängt 3-30.7.2023):

Grundläggande yrkesutbildning:

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Sanna Björkell-Käldström
Ansvarig koordinator för antagning och studier
tel. 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Krävande särskilt stöd:

Kristina Kullas-Norrgård
Teamledare
Tel: 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA:

Petra Kaske
Teamledare
Tel. 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi