Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga studieplatser

Ledi­ga stu­die­plat­ser via kon­ti­nu­er­lig ansö­kan finns inom föl­jan­de branscher: 

Grundexamen inom konstindustrin, artesan interiör
Grundexamen i affärsverksamhet; merkonom
Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen, kosmetolog
Grundexamen inom livsmedelsbranschen, bagare-konditor
Grundexamen inom lantbruksbranschen
Utbildning som handleder för examensutbildning, Hux

Du kan söka till dessa studieplatser genom att fylla ansökan nedan senast 31.5.2024.

Sökande med annat modersmål än svenska kallas till språkprov.

Kontaktuppgifter:

Grundläggande yrkesutbildning:

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Sanna Björkell-Käldström
Ansvarig koordinator för antagning och studier
tel. 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Krävande särskilt stöd:

Kristina Kullas-Norrgård
Teamledare
Tel: 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA:

Petra Kaske
Teamledare
Tel. 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi