Hoppa till innehåll

-

Barn­le­da­re

Grun­dex­a­men i peda­go­gisk verk­sam­het och handledning

Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Är du positiv, ansvarsfull och kreativ och tycker om barn? Då kan utbildningen till barnledare vara rätt för dig. En barnledare arbetar främst med pedagogisk verksamhet, vård och omsorg inom småbarnspedagogiken och har därmed hand om barnets helhetsmässiga välbefinnande. Barnledaren kan även arbeta med barn i skolåldern och med familjer.

I utbildningen lär du dig att främja barns utveckling, välbefinnande och lärande samt att samarbeta med familjer och beakta individers olika behov av stöd. Du har stor nytta av dina egna intressen och din kreativitet i arbetet som barnledare. För att skapa en trygg och positiv bas för barnens utveckling, behövs arbetsmetoder som utgår från t.ex. musik, konst, hantverk, rörelse och naturen. Branschen har hög sysselsättningsgrad på arbetsmarknaden.

Du kan avlägga denna examen flexibelt både vid Optima och som läroavtal i arbetslivet.

Här finns några av jobben

  • barn- och ung­doms­verk­sam­het i kom­mu­ner, för­e­ning­ar, före­tag och institutioner.
  • pro­jekt­ar­be­ta­re eller som frilansare.
  • vida­restu­di­er på en yrkes­hög­sko­la eller ett universitet.

Njut av att job­ba med barn

"Som barnledare får du njuta av att jobba med barn och möjligheten att ge barnen ett tryggt ställe att vara på, t.ex. på morgonen eller eftermiddagen. Var dig själv och lyssna på barnen. Intressera dig för deras lek och våga vara med och leka själv. Du har mycket att lära barnen samtidigt som du också kan lära dig mycket av dem."

SANNA ÖG
Barnledare, Pedersörenejdens kyrkliga samfällighet

Kon­takt­upp­gif­ter

Rektor
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Teamledare
Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Studiehandledare
Caroline Viljamaa
Mobil 044 7215 268
caroline.viljamaa@optimaedu.fi

Studiekoordinator
Daniela Ilk (Läroavtal)
Mobil 044 7215 417
daniela.ilk@optimaedu.fi

Studiesekreterare
Anna Kronqvist
Mobil 044 7215 280
anna.kronqvist@optimaedu.fi

Speciallärare
Tobias Nybäck
Mobil 0447 215 224
tobias.nyback@optimaedu.fi

Kurator
Erika Willman
Mobil 044 7215 291
erika.willman@optimaedu.fi