Hoppa till innehåll

-

Gemen­sam ansökan

Ansök­nings­ti­den för yrkes- och gym­na­si­e­ut­bild­ning som bör­jar hös­ten 2021 är följande:

  • Grund­läg­gan­de yrkes­ut­bild­ning­en: 23.2–7.4.2021 (kl. 15:00)
  • Krä­van­de sär­skilt stöd (Yrkes­ut­bild­ning som spe­ci­al­un­der­vis­ning): 23.2–7.4.2021 (kl. 15:00)
  • Hand­le­dan­de utbild­ning, VAL­MA: 23.2–7.4.2021 (kl. 15:00)

Observera att bilagor/utlåtanden skall inlämnas inom ansökningstiden, senast 7.4.2021


Eventuella lediga studieplatser efter gemensam ansökan läggs ut till kontinuerlig ansökan.

Länk till våra utbildningar

Ladda ner utbildningsguiden (pdf):

Språk­prov

Du blir kallad till språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller om du har avlagt examen utomlands. Språkprov hålls kontinuerligt vid Optima, Trädgårdsgatan 30. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation (intervju).

Ansö­kan via antag­ning enligt prövning

Söker du enligt prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) i samband med din ansökan till Optima. Du blir kallad för en prövningsdiskussion till Optima.

Orsaker till antagning enligt prövning kan vara: inlärningssvårigheter, sociala skäl, avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra betygen (om du söker med ett utländskt betyg) eller otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Optima / Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter och infor­ma­tion om antagning

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi