Hoppa till innehåll

-

Gemen­sam ansökan

Ansökning till yrkes- och gymnasieutbildning som börjar hösten 2023 görs under vårvintern 2023. Ansökan görs via www.studieinfo.fi.

Du kan söka studieplats när som helst under året via Kontinuerlig ansökan. Läs mer här.

Länk till våra utbildningar

Ladda ner utbildningsguiden (pdf):

Språk­prov

Du blir kallad till språkprov, ifall du inte kan påvisa tillräckliga kunskaper i undervisningsspråket eller om du har avlagt examen utomlands. Språkprov hålls kontinuerligt vid Optima, Trädgårdsgatan 30. I språkprovet ingår läsförståelse, skriftlig kommunikation, hörförståelse, muntlig kommunikation (intervju).

Ansö­kan via antag­ning enligt prövning

Söker du enligt prövning bör du sända intyg över det du hänvisar till (läkarintyg, olika utlåtanden, betygskopior mm) i samband med din ansökan till Optima. Du blir kallad för en prövningsdiskussion till Optima.

Orsaker till antagning enligt prövning kan vara: inlärningssvårigheter, sociala skäl, avsaknad av skolbetyg eller svårigheter att jämföra betygen (om du söker med ett utländskt betyg) eller otillräckliga kunskaper i examensspråket för avläggande av examen.

Optima / Studietorget
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad

Kon­takt­upp­gif­ter och infor­ma­tion om antagning

Ansvarig koordinator för antagning och studier
Sanna Björkell-Käldström
tfn 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi