Hoppa till innehåll

-

Infor­ma­tion till nya stu­de­ran­de — krä­van­de sär­skilt stöd 2024

Gemensam ansökan:

Du tackar ja/nej till din studieplats senast torsdag 27.6.2024, via länken i det e-postmeddelande som du får från Studieinfo (noreply@opintopolku.fi). Frågor kan du rikta till samkommunen@optimaedu.fi eller ring växel tfn 06 – 7855 222 (begär Studietorget, öppet t.o.m. 28.6, semesterstängt 1–30.7, öppet fr.o.m. 31.7).

Kontinuerlig ansökan:

Du får ditt antagningsbeslut utsänt via e-post från tweb tidigast 17.6.2024.

Du får närmare information av tamara.keskinen@optimaedu.fi. Du tackar ja/nej till din studieplats genom att svara på det e-postmeddelande du fått av henne, senast torsdag 27.6.2024. Observera att ditt namn och vilken studieplats du tackar ja/nej till måste synas i ditt e-postsvar.

Optima sänder nya studerandes antagningsbeslut även till minderåriga studerandes vårdnadshavare (till den e-postadress som sökande uppgett i gemensam ansökan).

Studerandes grunduppgifter:

Fyll i studerandes grunduppgifter nedan och skicka in senast fredag 2.8.2024. Uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Elevhemmen i Nykarleby

Mer info om studiebostäderna hittar ni här. Vid frågor, kontakta Susanne Gunell, e-post susanne.gunell@optimaedu.fi

Skolstart

Din lärare kontaktar dig veckan före skolstart för en kort diskussion. Ifall du funderar på något kring de kommande studierna, kan du även själv ta kontakt. 

Kontaktuppgifter till din lärare finns i välkomstbrevet som du får per e-post tillsammans med antagningsbeslutet från Optima

Närundervisningen för nya studerande inom krävande särskilt stöd startar enligt följande:

Onsdag 7.8.2024:

 • Träd­gårds­ga­tan 30, Jakob­stad (Hux sp — OBS! INTE LAN­NÄSLUND 1)

Måndag 12.8.2024:

 • Brunns­ga­tan 37, Borgå (TEL­MA)
 • Ara­bi­a­ga­tan 12, Helsing­fors (TEL­MA och Hux sp)
 • Vasa­vä­gen 149, Jakob­stad (bil­me­ka­ni­ker sp – Bilservice)
 • Lan­näslund 1, Jakob­stad (TEL­MA, lokal­vår­da­re sp – Hus och Hem)
 • Åmin­ne­vä­gen 2 A, Nykar­le­by (kock sp, fas­tig­hets­skö­ta­re sp, mer­ko­nom sp) — Läsårs­sche­ma
 • Skol­ga­tan 16, Par­gas (TEL­MA, Hux sp)
 • Kungs­gårds­vä­gen 21 A, Vasa (TEL­MA, fas­tig­hets­skö­ta­re sp)

Alla nya studerande ska direkt vid studiestarten lämna in en kopia av sitt avgångsbetyg från grundläggande utbildningen till sin lärare. Vi kontrollerar dina betyg. Antagningen kan hävas om du har angett felaktiga uppgifter..

Har du tidigare studier behöver du lämna in betyg/studieprestationsutdrag åt din studiehandledare direkt vid studiestart för eventuellt erkännande av kunnande

Wilma

Studerande får sina inloggningsuppgifter vid skolstarten av sin lärare. Vårdnadshavarna får sina inloggningsuppgifter per e-post under de första veckorna efter skolstart.

Skolresestöd & bussar

Studieförmåner

 • Kon­tak­ta vid behov FPA angå­en­de stöd för stu­di­er (t.ex. stu­di­e­stöd, rehabiliteringspenning)

Branschinfo

 • Du som omfat­tas av läro­plikt kom­mer att få låna nöd­vän­dig utrust­ning, verk­tyg och få till­gång till arbets­klä­der och skor.
 • Du som inte omfat­tas av läro­plikt ska själv köpa viss nöd­vän­dig utrust­ning, vil­ket du får när­ma­re infor­ma­tion om vid skol­start av din lärare.

Livsmedelshygien (kock sp)

 • Nya kock­stu­de­ran­de ska i som­mar boka ett besök vid häl­so­cen­tra­len på sin hem­ort för utred­ning av häl­so­till­stånd för en arbets­upp­gift med tan­ke på sal­mo­nel­la­smit­ta. (Lagen om smit­to­sam­ma sjuk­do­mar 2016/1227 6 kap 56 §). Med­de­la vid bok­ning­en att du behö­ver få en tid förs­ta vec­kan i augusti eftersom inty­get bör vara aktu­ellt. Inty­get ska läm­nas in vid skol­start till din lärare

Studieguide

studieguiden hittar du matnyttig information om vardag och regler vid Optima. Du hittar den här (klicka på bilden för att öppna):

Öpp­na gui­den genom att klic­ka på bilden