Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men inom lant­bruks­bran­schen — Sköt­sel av lantgård

Kom­pe­tens­om­rå­det för sköt­sel av en lantgård

Utbildningen lämpar sig för dig som har arbetat inom branschen en tid och nu önskar effektivera produktionen, de vardagliga arbetsprocesserna och öka planeringen för att ge mera trivsel i vardagsarbetet. Inom studierna fokuserar den studerande på att utveckla företaget och sina egenskaper som ledare och att genom små åtgärder spara tid, pengar och hitta smidiga lösningar i de dagliga arbetsmomenten. 

Studierna

Studierna utförs via läroavtal och är gårdsförlagda, så arbetet och studierna går hand i hand.

Företagaren arbetar med sitt eget företag och får input från Optima gällande studiedagar och handledning. Under studiernas gång har man en extern mentor att bolla idéer och funderingar med. Efter avlagda yrkesprov får den studerande examensbetyg. 

Innehåll

Utbildningen omfattar 150 kompetenspoäng. Grundtanke med utbildningen är att studerandes viktigaste verktyg är hen själv som person. Examen består av tre examensdelar:

-    Arbete med uppgifter inom lantbruksbranschen
-    Att vara företagare inom lantbruksbranschen
-    Valbar examensdel enligt gårdens produktionsinriktning

Examensdelarna består av närstudiedagar, coaching i företaget, handledning och yrkesprov

Utöver modulerna erbjuder vi även:

-    Livräddande förstahjälpkurs
-    Arbetssäkerhetskurs

Praktisk information

Utbildare: Experter inom lantbruk

Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, Jakobstad

Avgifter: 400€ (Moms 0%)

Info och anmälan:
Maria Wirtanen tfn 044 721 5333, maria.wirtanen@optimaedu.fi