Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­sam­ar­be­te

Optimas samarbete med arbetslivet är välfungerande och har kontinuitet. Arbetslivet/företagen har förtroende för Optima och vice versa. Tröskeln mellan utbildning och arbetsliv är låg i regionen och behovet av rätta kompetenser är ständigt aktuellt.

Vad är Arbetslivsarenan?

I Arbetslivsarenan sammankallas arbetslivsrepresentanter från olika branscher regelbundet 1 - 2 ggr/år för att diskutera kompetensbehov och arbetslivsutveckling. Arbetslivsarenan är ett forum, där Optimas och arbetslivets representanter möts och diskuterar aktuella frågor kring utbildning och kompetensutveckling.

Vad är yrkesteam?

Samarbetet med arbetslivet har tidigare fungerat genom branschvisa yrkesteam. Efter att den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1.1.2018, avslutades yrkesteamen, men återupptas hösten 2022 i kombination med Arbetslivsarenan. Ett nära samarbete med arbetslivet är fortsättningsvis mycket viktigt för att främja tillgången på yrkeskunniga arbetstagare.

Vik­ten av dag­ligt kompanjonskap

Utöver Arbetslivsarenan och yrkesteamsmöten, upprätthåller Optima samarbetet med näringslivet genom kontakten mellan lärarna, studerande och arbetsplatshandledarna samt genom de vuxenutbildningar och tjänster som förverkligas tillsammans med arbetslivet.

Det är viktigt att så många som möjligt av Optimas medarbetare och särskilt lärarna och handledarna kontinuerligt håller kontakt med arbetslivet. Det samma gäller för studerandena, de är inte bara Optimas kunder utan också ambassadörer för Optima och samtidigt marknadsförare av sig själva och sina kunskaper.