Hoppa till innehåll

-

Arbets­livs­a­re­nan

Vad är Arbetslivsarenan?

Optimas samarbete med arbetslivet är välfungerande och har kontinuitet. Arbetslivet/företagen har förtroende för Optima och vice versa. Tröskeln mellan utbildning och arbetsliv är låg i regionen och yrkesutbildningen har hög status.

Samarbetet med arbetslivet har tidigare fungerat genom branschvisa yrkesteam. Efter att den nya lagen om yrkesutbildning trädde i kraft den 1.1.2018, avslutades yrkesteamen. Ett nära samarbete med arbetslivet är fortsättningsvis mycket viktigt för att befrämja tillgången på yrkeskunniga arbetstagare. Därför fortsätter Optima samarbetet under rubriken "Arbetslivsarenan".

I Arbetslivsarenan sammankallas arbetslivsrepresentanter från olika branscher regelbundet för att diskutera kompetensbehov och kompetensutveckling. Utöver Arbetslivsarenan fortsätter naturligtvis samarbetet med arbetslivet genom kontakten mellan lärarna och arbetsplatshandledarna samt genom de vuxenutbildningar och tjänster som förverkligas tillsammans med arbetslivet. Därtill kommer också kontakten mellan Optimas ledning och arbetslivets ledande representanter samt de nätverk som skapas inom ramen för utvecklingsprojekt.

Det är viktigt att så många som möjligt av Optimas medarbetare och särskilt lärarna och handledarna kontinuerligt håller kontakt med arbetslivet på personnivå. Det samma gäller för studerandena, de är inte bara Optimas kunder utan också ambassadörer för Optima och samtidigt marknadsförare av sig själva och sina kunskaper.