Hoppa till innehåll

-

Arbets­plats­för­lagd utbildning

Målsättningen med arbetsplatsförlagd utbildning är att studerande  får möjlighet att bekanta sig med arbets- och näringslivet, träna in olika arbetsmoment och hitta en arbetsplats efter studierna.

Grupphandledare och kurator ordnar platsen för studerandes praktik i samarbete med studerande och deras vårdnadshavare. Vi strävar efter att studerande gör sin praktikperiod på hemorten. Vi har ett nätverk med lokala arbetskonsulenter som kan stöda den studerande under praktikperioden.

De olika inriktningarna inom specialundervisningen har anpassat placeringen, antalet studieveckor och tyngdpunkten av praktikperioderna utgående från studerandes individuella behov och förutsättningar. Praktikperioderna gör övergången från skola till arbetsliv smidigare och för många är det inkörsporten till arbetslivet.