Hoppa till innehåll

-

Natio­nell studeranderespons

Information om nationell studeranderspons:

Genom att ge respons utvecklar du utbildningens kvalitet.

Genom studeranderesponsen inom yrkesutbildningen följer man upp hur nöjda de studerande är med utbildningen och dess effekter. De anordnare av yrkesutbildning som har beviljats tillstånd att ordna examina och utbildning av undervisnings- och kulturministeriet ansvarar för att responsen samlas in. Responsen ges anonymt. Resultaten används för uppföljning på nationell nivå och för utbildningsanordnarnarens interna uppföljning av kvaliteten. Yrkesutbildningens lagstiftning reviderades från och med 1.1.2018. Enkäterna för studeranderesponsen reviderades i enlighet med den nya lagstiftningen och infördes 1.7.2018.

Vem, vad och när frågar man?

Responsen samlas in av de studerande som har som mål att avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen eller en eller flera examensdelar. Man ber inte in respons av de studerande som genomför utbildning som handleder för yrkesutbildning eller utbildning som handleder för arbete och ett självständigt liv, mindre helheter av examensdelar eller övrig yrkesutbildning, och inte heller av studerande som avlägger examen eller delar av den genom att gå direkt till yrkesprov.

Det finns två responsenkäter: en startenkät och en slutenkät. Slutenkäten ser olika ut för dem som avlägger hela examen och dem som avlägger en eller flera examensdelar.

De studerande ger respons två gånger under sin studietid: i inledningsskedet då den personliga utvecklingsplanen för kunnandet (PUK) har godkänts för första gången och i slutskedet av studierna då den studerande har visat sitt kunnande i examen eller den/de examensdelar som satts upp som mål i PUK. Påvisandet kan i det här fallet vara ett yrkesprov eller t.ex. en prestation inom de gemensamma examensdelarna i enlighet med PUK.