Hoppa till innehåll

-

Ledi­ga jobb vid Optima

Följande jobb finns lediganslagna vid Optima just nu:

  • En hand­le­da­re till Opti­mas elev­hem, Nykar­le­by för tiden 1.8–19.12.2024. Mer info och ansö­kan finns här. Sista ansök­nings­dag är den 30.6.2024
  • Skol­gångs­bi­trä­de, Helsing­fors för tiden 5.8.2024- 3.6.2025. Mer info och ansö­kan finns här.
    Sista ansök­nings­dag är den 31.7.2024
  • Tim­lä­ra­re inom krä­van­de sär­skilt stöd till TEL­MA utbild­ning­en, Vasa. Tids­bun­den anställ­ning (35%) för tiden 5.8.2024 — 3.6.2025. Mer info och ansö­kan finns här. Sista ansök­nings­dag är den 31.7.2024.

Kort om Optima

Optima samkommun ordnar svenskspråkig yrkesutbildning för unga och vuxna, ansvarar för krävande särskilt stöd på svenska i Finland samt erbjuder olika former av tjänster för arbetslivet. Den totala personalstyrkan består av ca 240 personer inom bland annat undervisning, handledning, administration, lantbruksproduktion, boendeservice, fastighets- och städservice samt matproduktion. Personalens placeringsorter är Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Pargas, Helsingfors och Borgå.

Opti­mas värdegrund

Följ oss gär­na på soci­a­la medier: