Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men inom lant­bruks­bran­schen — Lantbruksteknologi

Kom­pe­tens­om­rå­det för använ­dan­det av lantbruksteknologi

Arbetar du med underhåll och service av lantbruks-maskiner och tycker att du önskar vidareutveckla ditt kunnande inom ex. hydraulik och ellära samt  arbetsprocesserna och smidighet i vardagsarbetet är detta en examen för dig. 

Du kan studera på din arbetsplats och utveckla dina metoder och ditt kunnande  tillsammans med arbets-platsens team och Optimas närstudiedagar stöder din inlärning. Du avlägger din examen och dina yrkesprov på din arbetsplats i verkliga arbets-situationer.

Studierna

Studierna utförs via läroavtal och är arbetsplatsförlagda, så arbetet och studierna går hand i hand.

Företagaren arbetar med sitt eget företag och får input från Optima gällande studiedagar och handledning. Under studiernas gång har man en extern mentor att bolla idéer och funderingar med. Efter avlagda yrkesprov får den studerande examensbetyg. 

Innehåll

Utbildningen omfattar 150 kompetenspoäng. Grundtanken med utbildningen är att utveckla företaget och viktigaste verktyg är hen själv som företagare. Examen består av tre examensdelar:

  • Arbe­te  med upp­gif­ter inom lantbruksbranschen
  • Ser­vice och repa­ra­tion av lantbruksmaskiner
  • Val­bar exa­mens­del enligt före­ta­gets inriktning

Examensdelarna består av närstudiedagar, coaching i företaget, handledning , studiebesök och yrkesprov

Utöver modulerna erbjuder vi även:

  • Liv­räd­dan­de förstahjälpkurs
  • Arbets­sä­ker­hets­kurs
  • Heta arbe­ten kort

Praktisk information

Utbildare: Experter inom lantbruksteknologi

Plats: Optima, Lannäslund 1, 68600 Jakobstad

Avgifter: 400€ (Moms 0%)

Info och anmälan:
Andrej Lindqvist tfn 044 7215 337, andrej.lindqvist@optimaedu.fi