Hoppa till innehåll

-

Gene­ra­tions­väx­ling på lantbruk

Utbildningen är en delexamen och lämpar sig för den som står inför en generationsväxling och vill fördjupa sitt kunnande om ekonomi inom lantbruk och växtodling. Du avlägger två obligatoriska examensdelar och därtill väljer du en valbar del utgående från dina/företagets egna behov. Alla tre examendelar är från grundexamen inom lantbruksbranschen.

Studierna genomförs som flerformsstudier med några obligatoriska närstudiedagar vid Optima Lannäslund.

Examensdelar:

  • Arbe­te i ett före­tag inom natur­bruk, 15 kp
  • Lands­bygds­fö­re­ta­gan­de 10 kp
  • Val­bar exa­mens­del (30 — 40 kp) ur Grun­dex­a­men inom lantbruksbranschen

Tidpunkt: Augusti 2024 - april 2025.
Utbildare: Lärare inom lantbruksbranschen samt inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 5.3.2024 - 5.8.2024
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Maria Sirén, teamledare. maria.siren@optimaedu.fi , telefon 0447215339