Hoppa till innehåll

-

Gene­ra­tions­väx­ling på lantbruk

Utbildningen lämpar sig för den som står inför en generationsväxling. Du fördjupar ditt kunnande om ekonomi inom lantbruk och växtodling och avlägger delexamen. Därtill väljer du en valbar del utgående från dina/företagets egna behov.

Studierna genomförs som flerformsstudier med några obligatoriska närstudiedagar vid Optima Lannäslund.

Examensdelar:

  • Arbe­te i ett före­tag inom natur­bruk, 15 kp
  • Lands­bygds­fö­re­ta­gan­de 10 kp
  • Val­bar exa­mens­del (30 — 40 kp) ur Grun­dex­a­men inom lantbruksbranschen

Tidpunkt: September 2023 - maj 2024.
Utbildare: Lärare inom lantbruksbranschen samt inbjudna föreläsare och företagsrepresentanter
Kursplats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad
Pris: Kursdeltagandet är kostnadsfritt.
Antal platser: 18
Ansökningstid: 16.8.2023 - 10.9.2023
Kursarrangör: Optima Samkommun
Kontaktperson: Maria Sirén, teamledare. maria.siren@optimaedu.fi , telefon 0447215339