Hoppa till innehåll

-

Auto­ma­tions­mon­tör — Elmontör

Grundexamen inom el- och automationsbranschen

Via läroavtal har du möjlighet att utbilda dig till automationsmontör/elmontör. Du kan söka studieplats kontinuerligt. Närstudier i elteknikens grunder (16h) ordnas när vi har lämpligt antal studerande.

Förutsättningar för att studera via läroavtal

  • du job­bar med arbets­upp­gif­ter som mot­sva­rar inne­hål­let i din examen
  • du har ett arbets­av­tal och får lön enligt kollektivavtalet
  • du job­bar minst 25h/vecka i medeltal
  • din arbets­gi­va­re ger dig möj­lig­het att stu­de­ra på läro­av­tal och utser en behö­rig hand­le­da­re på arbets­plat­sen, som har både tid och kun­skap för handledning
  • du är inte inskri­ven på någon annan utbild­ning på and­ra stadiet

Läs mer om läroavtal

Innehåll

Grundexamen inom el- och automationsbranschen omfattar 180 kompetenspoäng. Examen består av yrkesinriktade examensdelar (145 kompetenspoäng) och gemensamma examensdelar (35 kompetenspoäng). Av de yrkesinriktade examensdelarna är 75 kompetenspoäng obligatoriska och 70 kompetenspoäng valbara. Mer info hittar du via denna länk.

Utbildare: Optimas lärare och  experter inom automations- och elbranschen
Plats: Optima, Trädgårdsgatan 30, 68600 Jakobstad

Utbildningen beräknas ta  2,5 år enligt individuell plan

Info och anmälan:

Erik Björk
tfn 044 721 5261
erik.bjork@optimaedu.fi


Du kan även anmäla dig genom att fylla i dina uppgifter i länken nedan. Efter det följer en kort intervju där vi kartlägger dina förutsättningar att studera och avlägga examen. 

Fortsatta studier

Den som avlagt en grundexamen har också möjlighet att fortsätta sina studier och öka sitt kunnande genom att avlägga en yrkesexamen eller specialyrkesexamen. Utbildningen berättigar även till vidarestudier på högskola.