Hoppa till innehåll

-

Yrkes­ex­a­men i affärsverksamhet

Utbildningen riktar sig till dig som har en grundexamen sedan tidigare eller tre års erfarenhet från branschen. Utbildningen genomförs via läroavtal, vilket förutsätter att du har en arbetsplats som stöder inlärning i valda kompetensområde.

Den som har avlagt yrkesexamen i affärsverksamhet, behärskar följande områden:

  • kund­in­rik­tad affärsverksamhet
  • kom­mu­ni­ka­tion och interaktion
  • eko­no­mi­han­te­ring
  • inter­na­tio­nell affärsverksamhet

I ditt arbete kan du använda informations- och kommunikationsteknik ändamålsenligt och arbetar i olika digitala miljöer. Du kan också nätverka yrkesmässigt och utvecklar systematiskt ditt kunnande i affärsverksamhet och har de färdigheter som behövs för företagande. Kunnandet hos den som avlagt examen varierar beroende på valet av kompetensområde och valbara examensdelar.

Utbildningen ger dig möjlighet att fördjupa ditt kunnande inom din bransch vilket leder till:

  • Bre­da­re kunnande
  • Hög­re kompetens
  • Bätt­re självförtroende
  • Du får verk­tyg för att utveck­la och upp­da­te­ra din yrkes­kom­pe­tens, du får en offi­ci­ell examen

Utbildningens uppbyggnad 

Studierna förverkligas genom inlärning på arbetsplatsen, föreläsningar, projektarbeten och distansstudier.

Optima erbjuder närstudier i ett urval av kompetensområden. Ifall man vill avlägga en del som vi inte erbjuder närstudier i är det möjligt, då gör man inlärningen på arbetet och genom självstudier.

Inom yrkesexamen i affärsverksamhet finns sex kompetensområden. Valet av kompetensområde görs genom diskussion med dina handledare på arbetsplatsen och Optima. För en hel examen avläggs 150 kp.

Mer info om examen hittar du här.

Start

Kursstart: hösten 2023

Pris: 290 €

För anmälan eller mer information, kontakta:

Annakarin Kyheröinen
tel. 044 7215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi