Hoppa till innehåll

-

Pro­to­koll

Sty­rel­se­pro­to­koll — Hal­li­tuk­sen pöytäkirjat

2021

Sam­kom­mun­stäm­man — Kun­tayhty­män yhtymäkokous

Per­so­nal­sek­tio­nens pro­to­koll — hen­ki­lö­stö­ja­oston pöytäkirja

2022

Personalsektion protokoll_ 01_2022-04-06_publicerats_22-04-13

Personalsektion protokoll_02 2022-08-23_publicerats_22-09-02

2021

Personalsektion protokoll 03 2021-12-21 publicerats 21-12-27

Revi­sions­nämn­dens pro­to­koll — Tar­kastuslaut­a­kun­nan pöytäkirjat

2022

Revisionsnämnd protokoll 22-03-09 nr1

Revisionsnämnd protokoll 22-04-06 nr2

Revisionsnämnd protokoll 22-05-03 nr3

2021

Revisionsnämnd prot 21-11-11 nr5

Revisionsnämnd prot 22-03-09 nr1

Revisionsnämnd prot 22-04-06 nr2