Hoppa till innehåll

Kurser / Certifikatkurser

Grund­ut­bild­ning för ord­nings­vak­ter, 40 h
Säkerhet i heta arbeten
Hot Work Safe­ty Card Course
Hyd­rau­lik och Pneumatik
Hygienkompetenskurs
12.12.2023 Hygi­en­kom­pe­tens­test
Occupational Safety
Occu­pa­tio­nal Safe­ty Card
Arbetssäkerhet
18.01.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Arbetssäkerhet
Fjörsta hjälp Ensiapu
17.01.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Liv­räd­dan­de förs­ta hjälpen
Säkerhet i heta arbeten
01.02.2024 Opti­maPlus goes Nykaa­bi — Säker­hets­kurs i heta arbeten
Plaströrssvetsning
Plast­rörs­svets­ning
Säkerhet i heta arbeten
19.12.2023 Säker­hets­kurs i heta arbeten
Säker­hets­kurs i spän­nings­ar­be­ten för instal­la­tio­ner upp till 1000 V
Serveringspass
19.03.2024 Ser­ve­rings­pass, test
1 2 3