Hoppa till innehåll

Cer­ti­fi­e­rings­kur­ser

"Samarbetet med Optima att genomföra olika kurser har fungerat riktigt bra och vi brukar inte ha några problem med att få vår personal att deltaga i kurserna."
- Marcus Soininen, Sören Backlund, Päivi Helsing och Niklas Caldén på Prevex (bilden)

Optimas vuxenutbildning ordnar också kortare kurser och utbildningar som inte alltid leder till en examen men som t.ex. ger dig rätten att utföra speciella typer av arbeten. Här kan du ta del av de certifieringskurser som vi erbjuder. Efter genomgången kurs erhåller Du ett personligt kort/pass.

Kundansvariga Leena Svenlin eller Kim Vikström ger mer information och Du kan även titta in på sidan Aktuella kurser och utbildningar där du hittar hela vårt kursutbud.

Kontaktuppgifter:
Kundansvarig Leena Svenlin
Tfn (06) 7855 265
Mobil 044 7215 266
leena.svenlin@optimaedu.fi

Kundansvarig Kim Vikström
Mobil 044 7215 254
kim.vikstrom@optimaedu.fi 

Heta arbe­ten

För personer som arbetar med svetsning, lödning, skärning, uppvärmning, kapning med vinkelslip samt arbeten som kan orsaka uppvärmning och gnistbildning.

Arbets­sä­ker­het

Den som genomgått kursen känner till grunderna för arbetarskyddet och förstår betydelsen av säkerhetssamarbetet.

Arbets­sä­ker­het för förmän

Syftet med kursen är att ge deltagarna insikter i det ansvar en förman har för de anställdas trygghet och hälsa på arbetsplatsen.

Väg­skydd 1 och 2

Vägskydd 1 är en grundkurs i arbetssäkerhet för alla personer som arbetar längs allmän väg.

Vägskydd 2 är en fortsättnings för personer som ansvarar för trafiksäkerhet och arbetarskydd i arbete på allmän väg.

Truck­sä­ker­het

Kursen ger dig god överblick hur man kan undvika farliga situationer och använda trucken på ett säkert sätt.

Vat­ten­hy­gi­en­pass

Kursen är för personer som arbetar i anläggningar som levererar hushållsvatten till ett behov för flera än 50 personer eller över 10 kubikmeter/dag.

Elar­bets­sä­ker­het SFS 6000, SFS 6002

För personer som jobbar inom elbranschen. Kursen är en standardenlig utbildning.

Grund­kurs i förs­ta hjäl­pen 1, 2

Kurs 1 lär ut grundkunskaper. Man lär sig att hjälpa i nödsituationer och i de vanligaste sjukdoms- och olyckssituationerna.

Kurs 2 fördjupar och breddar de kunskaper man lärde sig i kurs 1.

Liv­räd­dan­de förs­ta hjälpen

För personer som behöver känna till första hjälpens betydelse och att våga hjälpa i nödsituationer. Kursen godkänns som uppdatering till Fhj 1.

Hygi­en­kom­pe­tens­test / Hygieniaosaamistesti

Hygienkompetens behövs för personer som arbetar med oförpackade livsmedel.

Ser­ve­rings­pass­test / Anniskelupassitesti

För personer som ansvarar för servering av alkoholhaltiga drycker.

Per­son­cer­ti­fi­kat för vattenisolering

För personer som har erfarenhet från byggnadsbranschen eller annan lämplig utbildning och som specialiserat sig på plattsättning och vattenisolering.