Hoppa till innehåll

Våra utbild­nings­al­ter­na­tiv

VAD SÖKER DU?

Kor­ta en- och två­da­gars kurser: 

CERTIFIKATKURSER

Alla utbild­ning­ar och kur­ser som rör logistikbranschen:

EXAMENSINRIKTADE CHAUFFÖRSUTBILDNINGAR

CHAUFFÖRSFORTBILDNINGAR

Arbets­krafts­ut­bild­ning­ar i sam­ar­be­te med NTM-cen­tra­len och TE-byrån:

CHAUFFÖRSUTBILDNING, TUNG TRAFIK