Hyppää sisältöön

-

Avoi­mien ovien päi­vä Lau­an­tai­na 27.1.2024

Ter­ve­tu­loa Pie­tar­saa­ren (klo 10–13) ja Uuden­kaar­le­pyyn (klo 9–13) yksiköihimme!

Kaikki alat esittelevät ohjelmia omissa tiloissaan, tervetuloa kiertelemään ja tutustumaan niihin!

Nuoret ja holhoojat, jotka miettivät, onko Optima tulevaisuuden opiskelupaikka. Käytä aikaa ja tule tutustumaan toimintaamme. Vastaamme mielellämme kysymyksiin koulutuksista, majoituksesta ja tukipalveluista.

Ohjel­ma

 • Kos­me­to­lo­gi­hoi­to­la on avoin­na. Hie­no­ja tarjouksia!
 • Kah­vi­la Ljusgår­den on avoin­na klo 8–13:30. Myyn­nis­sä on lei­pää, lei­von­nai­sia ja juo­mia. Nau­ti pai­kan pääl­lä tai ota mukaan.
 • Ravin­to­la Yrkes­koc­ken on avoin­na lou­naak­si klo 11–13:00. Menu: Lohi­keit­to koti­te­koi­sen lei­vän kans­sa ja pan­nu­kak­ku hil­lol­la ja ker­mal­la. Hin­ta 12 €/hlö.
 • Huo­maat­han, että TEL­MA-ohjel­mat otta­vat vas­taan vie­rai­li­joi­ta koko luku­vuo­den ajan. Vie­rai­lut val­mis­tel­laan ja vara­taan etu­kä­teen. Lisä­tie­to­ja ja yhteys­tie­dot löy­ty­vät tääl­tä.
 • INFO­PIS­TE PÄÄ­SI­SÄÄN­KÄYN­NIN KOH­DAL­LA, PUU­TAR­HA­KA­TU 30
  • Kak­sois­tut­kin­to (amma­til­li­nen ja yli­op­pi­las­tut­kin­to yhtei­sy­työs­sä Jakobs­tads Gym­na­siu­min kanssa)
  • Lan­näs­lund
  • Oppi­so­pi­mus
  • Opti­maPlus (kurs­sit)
  • Asun­to­la
  • Opin­to­neu­von­ta
  • Eri­tyi­so­pe­tus
  • Yhteis- ja jat­ku­va haku ammatikoulutukseen 

Ala­koh­tai­set ohjelmat

Åminnentie 2A, Uusikaarlepyy (Avoinna klo 9-13:00)

 • Tutus­tu kou­lu­tuk­siim­me ja asuntolaan 
 • Arpa­jai­set
 • Myy­jäi­set
 • Ruo­ka- ja kahvitarjoilu

Vaasantie 149, Pietarsaari - Autopalvelu

 •  Tule tutus­tu­maan kou­lu­tus- ja korjaamotiloihimme.

Puutarhakatu 30, Pietarsaari

 • Arte­saa­ni — Hienopuuseppä
  • Tie­toa tutkinnosta
 • Arte­saa­ni – sisustus
  • Tie­toa tutkinnosta
 • Auto­me­kaa­nik­ko
  • Auto­maa ker­too säh­kö­au­toi­hin liit­ty­väs­tä työs­tä ja esit­te­lee seu­raa­via sähköautoja:
   • Vol­vo C40 Rec­har­ge Single Plus ER 2024
   • Ford Mus­tang Mach‑E 2023
   • Hyun­dai Kona EV 2024 (vuo­den auto Suo­mes­sa 2024)
 • Kone- ja tuotantotekniikka
  • Esit­te­lem­me:
   • lävis­tys lävis­tys­ko­neel­la, tai­vu­tus puris­tus­jar­rul­la ja hit­saus­har­joi­tuk­set eri hitsausmenetelmillä.
   • CNC-jyr­sin- ja sor­vaus­ko­nei­den eri osat ja käsisorvaus.
 • Kok­ki
  • Kokit vas­taa­vat alaan liit­ty­viin kysy­myk­siin ravin­to­la Yrkeskockenissa.
  • Lou­nas­tar­joi­lu klo 11 — 13:00 ravin­to­la Yrkeskockenissa. 
   • Menu: Lohi­keit­to koti­te­koi­sen lei­vän kans­sa, pan­nu­kak­ku hil­lol­la ja ker­mal­la, jon­ka kok­kio­pis­ke­li­jat ovat val­mis­ta­neet. Hin­ta 12 €/henkilö
 • Kos­me­to­lo­gi
  • Drop-in rip­sien ja kul­mien vär­jäys­tä ja kul­mien muo­toi­lua varten.
  • Opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat vas­taa­vat alaan liit­ty­viin kysymyksiin
 • Kuor­ma-auton­kul­jet­ta­jat
  • Kokei­le kone- ja ajoneuvosimulaattoreitamme.
  • Kokei­le VR-laseja
  • Tes­taa liikennetaitojasi
  • Tie­toa tutkinnosta
  • Tilam­me osoit­tees­sa Vagns­ma­ka­re­vä­gen 17 ovat avoin­na klo 12–13:
   • Tutus­tu ajo­neu­vo­ka­lus­toon, kor­jaa­moon ja tiloihimme. 
   • Kokei­le kone- ja ajoneuvosimulaattoreitamme.
 • Las­te­noh­jaa­ja (Jump­pa­sa­lis­sa)
  • Akti­vi­teet­te­ja koko perheelle
  • Kas­vo­maa­laus
  • Tram­po­lii­ni
  • Sei­nä­maa­laus — Mandala
  • Heit­to­pe­li Raken­na torni
  • Tie­toa koulutuksesta
 • Lei­pu­ri-kon­diit­to­ri
  • Opis­ke­li­jat val­mis­ta­vat lei­von­nai­sia ja leipomotuotteita.
  • Tuot­tei­dem­me maistelua
  • Opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat ker­to­vat alasta. 
  • Tuot­tei­den myyn­ti (Opti­man kahvilassa)
 • Maa­seu­tu­yrit­tä­jä, eläintenhoitaja
  • Tie­toa ohjel­mas­ta infopisteessä. 
  • Ter­ve­tu­loa vie­rai­le­maan klo 10.30 — 11.30 väli­se­nä aika­na (osoi­te: Lan­näs­lund 1, Pietarsaari)
 • Mer­ko­no­mi
  • Tie­toa tutkinnosta.
  • Tie­to­kil­pai­lu ja muistipeli
 • Muo­vi­tuo­te­val­mis­ta­ja
  • Tie­toa syk­syl­lä 2024 alka­vas­ta uudes­ta kou­lu­tuk­ses­ta (Kone- ja tuo­tan­to­tek­nii­kan tiloissa).
 • Ohjel­mis­to­ke­hit­tä­jä
  • Kou­lu­tuk­sen esit­te­ly ja mah­dol­li­suus kokeil­la yksin­ker­tais­ta ohjelmointia.
 • Put­kia­sen­ta­ja
  • Put­kien hit­saus ja eri­lai­set tai­vu­tus- ja kokoonpanoharjoitukset.
  • Opis­ke­li­jat ja opet­ta­jat ker­to­vat LVI-alan kou­lu­tuk­ses­ta ja vas­taa­vat kysymyksiin.
  • Infoa val­ta­kun­nal­li­sen Tai­ta­ja-kil­pai­lun “put­kia­sen­nus” ‑kil­pai­lu­la­jin sisällöstä.
 • Säh­kö- ja automaatioasentaja
  • Tie­toa tutkinnosta
 • Talon­ra­ken­ta­ja
  • Opet­ta­jat ja opis­ke­li­jat vas­taa­vat kou­lu­tuk­seen ja alaan liit­ty­viin kysymyksiin.
 • TUVA — Tut­kin­to­kou­lu­tuk­seen val­men­ta­va koulutus
  • Tie­toa koulutuksesta