Hyppää sisältöön

-

Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy

Företag/Yritys: Ab Bage­ri R. Fage­rudd Lei­po­mo Oy
Ort/Paikkakunta: Lars­mo
Startdatum/Aloituspvm: 02.10.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 28.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort bes­kriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Lei­pu­ri­työ
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Leea Fage­rudd
E‑post/S‑posti: fageruddbageri@multi.fi
Telefon/Puhelin: 06–7816600
Arbetsplat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.fage​rudd​ba​ge​ri​.fi