Hyppää sisältöön

-

Abc lii­ken­ne­myy­mä­lä

Företag/Yritys: Abc lii­ken­ne­myy­mä­lä
Ort/Paikkakunta: Pie­tar­saa­ri
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort bes­kriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Myy­jän työ­teh­tä­vät, Ravin­to­lan työ­teh­tä­vät, keit­tiön työ­teh­tä­vät, asiakaspalvelu
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Erja
E‑post/S‑posti: erja.konu@sok.fi
Telefon/Puhelin: 0207808451
Arbetsplat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: