Hyppää sisältöön

-

McDo­nald’s Pietarsaari

Företag/Yritys: McDo­nald’s Pietarsaari 
Ort/Paikkakunta: Pie­tar­saa­ri
Startdatum/Aloituspvm: 21.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort bes­kriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Pika­ruo­ka­ra­vin­to­la.
Ravin­to­lan siis­tey­den yllä­pi­to, asia­kas­pal­ve­lu sekä tuot­tei­den valmistus.
Kaik­ki vii­kot vapaa­na. Ota roh­keas­ti yhteyttä
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Min­na Lassila
E‑post/S‑posti: minna.lindblom@fi.mcd.com
Telefon/Puhelin: 0407176998
Arbetsplat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: