Hyppää sisältöön

-

Nykar­le­by stad

Företag/Yritys: Nykar­le­by stad 
Ort/Paikkakunta: Nykar­le­by
Startdatum/Aloituspvm: 30.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 02.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort bes­kriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Cent­ral­kök. Kokar 1300 por­tio­ner dagis och sko­la, hälf­ten skic­kas till för­del­nings­kök. Till­re­der mel­lanmål till dagis.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Karin Nygård
E‑post/S‑posti: karin.nygard@nykarleby.fi
Telefon/Puhelin: 067856414
Arbetsplat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: