Hyppää sisältöön

-

Kii­tos kai­kil­le sti­pen­di­va­ro­jen lahjoittajille

Här under namn på alla de som donerat stipendiemedel åt våra studerande år 2019.

Alla olevasta listasta löytyy kaikki vuoden 2019 stipendivaroja lahjoittaneet.

Vi tackar! Kiitämme!

 • Bal­tic Yachts Oy Ab Ltd
 • Nykar­le­by Kraft­verk Ab
 • Ber­nard Cassiere
 • Oles Fast Food Ab Oy
 • Bygg­nads Ab Nynäs
 • OSTP Fin­land Oy Ab
 • Bäck & Co Ab
 • Peder­sö­re Mantalskommun
 • DA-Wood Ab
 • Peder­sö­re Metall 228
 • Eke­ri Ab Oy
 • RA-Tools Oy Ab
 • El-Ho Oy Ab
 • Snell­man Ab Oy
 • Esse Elekt­ro-Kraft Ab
 • Sorop­ti­mist Inter­na­tio­nal Pie­tar­saa­ri-Jakobs­tad r.y.
 • Fackfö­re­nin­gen Jakobs­tads­nej­dens Tjäns­te­män Pro rf.
 • Steel Too­ling Meko­no­men Jakobstad
 • Fin­lands sv Byg­ga­re rf
 • STH-Steel Oy Ab
 • Finn­ba­kels Oy
 • Sund­ström Ab Oy
 • G. Kos­ke­la Ab Oy
 • Suo­men Hit­saus­tek­nil­li­nen yhdistys
 • Han­dels­la­get KPO
 • Svar­vars Trä­va­ru­han­del Ab Oy
 • Herr­fors Ab Oy/Katternö Group
 • Svens­ka studiefonden
 • HSJ-Pro­ducts Ab
 • Talon­ra­ken­nus­teol­li­suu­den Poh­jan­maan Pii­ri ry
 • Jakobs­tads Bokfö­rings­byrå Ab
 • Tara-Ele­ment Oy Ab
 • Jakobs­tad stad
 • Tek­no­lo­gia­teol­li­suus ry
 • Jakobs­tads sv. Arbe­tarfö­re­ning r.f.
 • VAM­LAS (Vam­mais­ten las­ten ja nuor­ten tukisäätiö)
 • Jakobs­tads Rotaryklubb
 • Vik­ströms Plåtslageri
 • Lars­mo kommun
 • Zon­ta-klub­ben i Jakobstad
 • Lions Club Nykarleby
 • ÖSP loka­lav­del­ning i Pedersöre
 • LC Jakobs­tad-Peder­sö­re Linneor
 • Öster­bot­tens Han­dels­kam­ma­re (Wal­ter Nars)
 • Lions Club Jakobstad
 • Öster­bot­tens Han­dels­kam­ma­re (Jakobs­tads­nej­dens Tele­fon Ab: jubileumsfond)
 • Lions Club Pietarsaari
 • Öster­bot­tens Husd­jursklubb rf
 • Lions Club Pedersöre
 • Erik Åhmans minnesfond
 • Lions Club Jakobstad-Malm
 • Jer­ker Matts­son dödsbo
 • LKI Käld­man Ltd
 • Öster­bot­tens Husd­jursklubb rf
 • Nor­dic Byggt­jänst Ab
 • Erik Åhmans minnesfond
 • Nor­mink Ab
 • Jer­ker Matts­son dödsbo