Optima

Yrkesutbildning - lärande:

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad
Tfn (0)6 7855 222
fornamn.efternamn@optimaedu.fi

En ny lag om yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Yrkesutbildningen förnyas till en helhet. Alla kundgrupper erbjuds kvalitativ yrkesutbildning som motsvarar arbetslivets och individens behov och som verkställs på varierande sätt. Läs gärna mer om yrkesutbildningsreformen här.

Alla examensinriktade utbildningar - både grund-, yrkes- och specialyrkesexamina - som Optima erbjuder, är inordnade i 7 olika team. Varje team leds av en teamledare.

Ifall du är intresserad av att avlägga examen vid Optima hittar du mer information om ansökningsförfarandet här.

Om du är intresserad av att avlägga examen som läroavtalsutbildning ber vi dig i första hand kontakta arbetslivskoordinatorn för den utbildning du är intresserad av. De utbildningar Optima erbjuder samt arbeslivskoordinatorernas kontatuppgifter finns listade nedan

Kontaktuppgifter till lärarna och handledarna hittar du i Kontakt, sök på t.ex. namn, titel eller bransch.


Rektor för lärande (Team 1-7)
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Team 1 - yRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD

Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv

Teamledare Petra Kaske
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi 

Team 2 - YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD

Bilservice
Fastighetsskötare
Hus- och hemservice
Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet

Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Team 3

Artesan-finsnickare/Grundexamen inom konstindustrin
Artesan-interiör/Grundexamen inom konstindustrin
El- och automationsmontör/Grundexamen inom el- och automationsteknik
Elektronik- och ICT-montör/Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik
Plåtslagare-svetsare-verkstadsmekaniker/Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
Husbyggare/Grundexamen inom byggnadsbranschen
Grundexamen i båtbyggnad
Grundexamen inom träindustrin
Grundexamen inom teknisk planering
Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
Yrkesexamen för båtbyggarbranschen
Yrkesexamen inom husbyggnad/produktionsteknik
Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen
Yrkesexamen inom träindustrin
Specialyrkesexamen för båtbyggnadsbranschen
Specialyrkesexamen inom träindustrin
Specialyrkesexamen inom husbyggnad

Teamledare Adam Näse
Mobil 044 7215 356
adam.nase@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinator Mats Wickman (läroavtal)
Mobil 044 7215 261
mats.wickman@optimaedu.fi

 Team 4

Fordonsmekaniker/Grundexamen inom bilbranschen
Ledare för ungdomar och gemenskaper
/Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
Merkonom-merkonomi/Grundexamen inom företagsekonomi
Yrkesexamen för arbete som teamledare
Yrkesexamen i affärsverksamhet
Yrkesexamen för företagare
Gemensamma ämnen och kombinationsexamen
Valma/Handledande utbildning för yrkesutbildning

Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinatorer (läroavtal):

Carin Hagman
Mobil 0447 215 340
carin.hagman@optimaedu.fi

Annakarin Kyheröinen
Mobil 0447 215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinator Mats Wickman (fordonsmekaniker)
Mobil 044 7215 261
mats.wickman@optimaedu.fi

Team 5

Bagare-konditor/Grundexamen inom livsmedelsbranschen
Datanom/Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
Kock-servitör/Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
Kosmetolog/Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
Modeassistent/Grundexamen inom textil- och modebranschen
Grundexamen inom turism
Yrkesexamen i servicelogistik
Yrkesexamen i kundservice på restaurang (1.1.2019)
Yrkesexamen i matservice (1.1.2019)
Yrkesexamen inom bageribranschen
Specialyrkesexamen för dietkock
Specialyrkesexamen inom bageribranschen

Teamledare Ann-Louise Strengell (moderskapsvikarie) 
Mobil 0447 215 227
ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinator (läroavtal):

Kerstin Ström
Mobil 0447 215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi

Team 7

Djurskötare/Grundexamen inom lantbruksbranschen
Landsbygdsföretagare/Grundexamen inom lantbruksbranschen
Rörmontör/Grundexamen inom husteknik
Grundexamen inom processindustrin
Grundexamen inom skogsbranschen
Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
Grundexamen inom lantmäteribranschen
Grundexamen inom laboratoriebranschen
Yrkesexamen för rörmontör / Yrkesexamen i husteknik (1.1.2019)
Yrkesexamen inom lantbruksbranschen (1.1.2019)
Yrkesexamen för djurskötare
Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden

Teamledare Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinator (läroavtal):

Arbetslivskoordinator Mats Wickman (Grundexamen inom processindustrin)
Mobil 044 7215 261
mats.wickman@optimaedu.fi

Maria Wirtanen
Mobil 0447 215 333
maria.wirtanen@optimaedu.fi

ÖVRIGA EXAMINA

Grundexamen i logistik
Yrkesexamen inom transportbranschen

Arbetslivskoordinator Mats Wickman
Mobil 044 7215 261
mats.wickman@optimaedu.fi


Frågeformulär

Ställ en fråga om t.ex. stöd, utbildningar, julfester eller boende. Frågan vidarebefordras till den person som kan svara på din fråga. Svaret skickas till den mejladress som du angett i frågeformuläret.