Optima

Yrkesutbildning - lärande:

Optima
Trädgårdsgatan 30
68600 Jakobstad
Tfn (0)6 7855 222
fornamn.efternamn@optimaedu.fi

En ny lag om yrkesutbildning trädde i kraft 1.1.2018. Yrkesutbildningen förnyas till en helhet. Alla kundgrupper erbjuds kvalitativ yrkesutbildning som motsvarar arbetslivets och individens behov och som verkställs på varierande sätt. Läs gärna mer om yrkesutbildningsreformen här.

Alla examensinriktade utbildningar - både grund-, yrkes- och specialyrkesexamina - som Optima erbjuder, är inordnade i 7 olika team. Varje team leds av en teamledare.

Ifall du är intresserad av att avlägga examen vid Optima hittar du mer information om ansökningsförfarandet här.

Om du är intresserad av att avlägga examen som läroavtalsutbildning ber vi dig i första hand kontakta arbetslivskoordinatorn för den utbildning du är intresserad av. De utbildningar Optima erbjuder samt arbeslivskoordinatorernas kontatuppgifter finns listade nedan

Kontaktuppgifter till lärarna och handledarna hittar du i Kontakt, sök på t.ex. namn, titel eller bransch.

Rektor för lärande (Team 1-7)
Anna-Lena Forsman
Mobil 044 7215 282
anna-lena.forsman@optimaedu.fi

Team 1 - yRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD

 1. Telma - Utbildning som handleder för arbete och självständigt liv


Teamledare Petra Kaske
Mobil 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi 

Team 2 - YRKESUTBILDNING MED KRÄVANDE SÄRSKILT STÖD

 1. Bilservice
 2. Fastighetsskötare
 3. Hus- och hemservice
 4. Kök, textilhantverk, träarbete och fastighet


Teamledare Kristina Kullas-Norrgård
Mobil 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

Team 3

 1. Artesan-finsnickare/Grundexamen inom konstindustrin
 2. Artesan-interiör/Grundexamen inom konstindustrin
 3. El- och automationsmontör/Grundexamen inom el- och automationsteknik
 4. Elektronik- och ICT-montör/Grundexamen inom datateknik och datakommunikationsteknik
 5. Plåtslagare-svetsare-verkstadsmekaniker/Grundexamen inom maskin- och produktionsteknik
 6. Husbyggare/Grundexamen inom byggnadsbranschen
 7. Grundexamen i båtbyggnad
 8. Grundexamen inom träindustrin
 9. Grundexamen inom teknisk planering
 10. Grundexamen inom ytbehandlingsbranschen
 11. Yrkesexamen för båtbyggarbranschen
 12. Yrkesexamen inom husbyggnad/produktionsteknik
 13. Yrkesexamen inom plåtslagar- och svetsningsbranschen
 14. Yrkesexamen inom träindustrin
 15. Specialyrkesexamen för båtbyggnadsbranschen
 16. Specialyrkesexamen inom träindustrin
 17. Specialyrkesexamen inom husbyggnad


Teamledare Adam Näse
Mobil 044 7215 356
adam.nase@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinatorer (läroavtal):

Björn Ahlvik
Mobil 044 7215 261
bjorn.ahlvik@optimaedu.fi

Andrej Lindqvist 
(Maskin- och produktionsteknik)
Mobil 044 7215 337
andrej.lindqvist@optimaedu.fi

 Team 4

 1. Fordonsmekaniker/Grundexamen inom bilbranschen
 2. Ledare för ungdomar och gemenskaper/Grundexamen i pedagogisk verksamhet och handledning
 3. Merkonom-merkonomi/Grundexamen inom företagsekonomi
 4. Yrkesexamen för arbete som teamledare
 5. Yrkesexamen i affärsverksamhet
 6. Yrkesexamen för företagare
 7. Gemensamma ämnen och kombinationsexamen
 8. Valma/Handledande utbildning för yrkesutbildning


Teamledare Ann Käld
Mobil 044 7215 231
ann.kald@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinatorer (läroavtal):

Carin Hagman
Mobil 0447 215 340
carin.hagman@optimaedu.fi

Annakarin Kyheröinen
Mobil 0447 215 361
annakarin.kyheroinen@optimaedu.fi

Team 5

 1. Bagare-konditor/Grundexamen inom livsmedelsbranschen
 2. Datanom/Grundexamen i informations- och kommunikationsteknik
 3. Kock-servitör/Grundexamen inom restaurang- och cateringbranschen
 4. Kosmetolog/Grundexamen inom hår- och skönhetsbranschen
 5. Modeassistent/Grundexamen inom textil- och modebranschen
 6. Grundexamen inom turism
 7. Yrkesexamen i servicelogistik
 8. Yrkesexamen i kundservice på restaurang (1.1.2019)
 9. Yrkesexamen i matservice (1.1.2019)
 10. Yrkesexamen inom bageribranschen
 11. Specialyrkesexamen för dietkock
 12. Specialyrkesexamen inom bageribranschen


Teamledare Ann-Louise Strengell 
(moderskapsvikarie) 
Mobil 0447 215 227
ann-louise.strengell@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinator (läroavtal):

Kerstin Ström
Mobil 0447 215 307
kerstin.strom@optimaedu.fi

Team 7

 1. Djurskötare/Grundexamen inom lantbruksbranschen
 2. Landsbygdsföretagare/Grundexamen inom lantbruksbranschen
 3. Rörmontör/Grundexamen inom husteknik
 4. Grundexamen inom processindustrin
 5. Grundexamen inom skogsbranschen
 6. Grundexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
 7. Grundexamen inom lantmäteribranschen
 8. Grundexamen inom laboratoriebranschen
 9. Yrkesexamen för rörmontör / Yrkesexamen i husteknik (1.1.2019)
 10. Yrkesexamen inom lantbruksbranschen (1.1.2019)
 11. Yrkesexamen för djurskötare
 12. Yrkesexamen inom rengörings- och fastighetsservicebranschen
 13. Specialyrkesexamen för utveckling av landsbygden


Teamledare Maria Sirén
Mobil 044 7215 339
maria.siren@optimaedu.fi

Arbetslivskoordinatorer (läroavtal):

Maria Wirtanen
Mobil 0447 215 333
maria.wirtanen@optimaedu.fi

Conny Englund
Mobil 044 7215 294
conny.englund@optimaedu.fi

Andrej Lindqvist (processindustrin)
Mobil 044 7215 337
andrej.lindqvist@optimaedu.fi

ÖVRIGA EXAMINA

 1. Grundexamen i logistik
 2. Yrkesexamen inom transportbranschen


Arbetslivskoordinator Stefan Koski
Mobil 044 7215 249
stefan.koski@optimaedu.fi 


Frågeformulär

Ställ en fråga om t.ex. stöd, utbildningar, julfester eller boende. Frågan vidarebefordras till den person som kan svara på din fråga. Svaret skickas till den mejladress som du angett i frågeformuläret.