Hoppa till innehåll

-

Antag­na till Opti­ma 13.6.2024

Antagningsbeslut i gemensam ansökan/grundläggande yrkesutbildningen har sänts ut per e-post under torsdagen den 13.6.2024. Information om studierna, ansökan till studiebostäder, ansökan till idrottslinjen, information om kombistudier samt skolstart hittar ni via denna länk.

Antagningsbeslut till nya studerande i gemensam ansökan/utbildning som handleder för examensutbildning, Hux har sänts ut per e-post under torsdagen 13.6.2024. Namnen publiceras inte. 

Antagningsbeslut till nya studerande i gemensam ansökan/Krävande särskilt stöd har sänts ut per e-post under torsdagen 13.6.2024. Namnen publiceras inte. 

Den studerande bör senast torsdag 27.6.2024 bekräfta sin studieplats via länken i det e-post meddelande som sänds från Studieinfo (noreply(at)opintopolku.fi). Kolla även skräppostmappen om du inte hittar ditt antagningsbeslut i inkorgen.

Beslut till studerande, som sökt via kontinuerlig ansökan sänds ut via e-post från TWEB tidigast 17.6.2024.

  • Grund­läg­gan­de yrkesutbildning: 
    • Du får när­ma­re infor­ma­tion av lise-lotte.seymour@optimaedu.fi . Du tac­kar ja/nej till din stu­die­plats genom att sva­ra på det e‑postmeddelande du fått av hen­ne, senast tors­dag 27.6.2024. Obser­ve­ra att ditt namn och vil­ken stu­die­plats du tac­kar ja/nej till mås­te synas i ditt e‑postsvar.
  • Yrkes­ut­bild­ning inom krä­van­de sär­skilt stöd:
    • Du får när­ma­re infor­ma­tion av tamara.keskinen@optimaedu.fi. Du tac­kar ja/nej till din stu­die­plats genom att sva­ra på det e‑postmeddelande du fått av hen­ne, senast tors­dag 27.6.2024. Obser­ve­ra att ditt namn och vil­ken stu­die­plats du tac­kar ja/nej till mås­te synas i ditt e‑postsvar.

Optima gratulerar alla nya studerande!

Nedan kontaktuppgifter om du har frågor om antagningen:

Grundläggande yrkesutbildning:

Sanna Björkell-Käldström
Ansvarig koordinator för antagning och studier
tel. 044 7888 507
sanna.bjorkell-kaldstrom@optimaedu.fi

Lise-Lotte Seymour
Studiekoordinator
Tel: 044 7215 260
lise-lotte.seymour@optimaedu.fi

Krävande särskilt stöd:

Kristina Kullas-Norrgård
Teamledare
Tel: 044 7215 616
kristina.kullas-norrgard@optimaedu.fi

TELMA:

Petra Kaske
Teamledare
Tel. 044 7215 353
petra.kaske@optimaedu.fi