Hoppa till innehåll

-

Ab Ferro­mek Oy

Företag/Yritys: Ab Ferro­mek Oy
Ort/Paikkakunta: Kro­no­by
Startdatum/Aloituspvm: 10.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Vill du job­ba som CNC-operatör?

Till CNC-operatörens arbetsuppgifter hör

• CNC-bearbetning enligt ritningar
• slutfinish av bearbetade delar
• packning av delar
• dokumentation
• maskinservice

Vi erbjuder en trivsam arbetsmiljö och moderna maskiner och arbetsredskap. Om du pratar svenska, finska eller engelska så passar du in i vårt gäng. Viss flexibilitet i arbetstiden möjligt enligt överenskommelse.

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Kim
E‑post/S‑posti: kim.akerlund@ferromek.fi
Telefon/Puhelin: +358407216053
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ferro​mek​.fi