Hoppa till innehåll

-

Ab Ferro­mek Oy

Företag/Yritys: Ab Ferro­mek Oy
Ort/Paikkakunta: Kro­no­by
Startdatum/Aloituspvm: 17.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: • CNC-bear­bet­ning enligt ritningar
• slut­fi­nish av bear­be­ta­de delar
• pack­ning av delar
• dokumentation
• maskinservice

Mer info om arbetsuppgifterna hittas på våra hemsida www.ferromek.fi/karriar

Ifall något är oklar så ring eller kom in och hälsa på 🙂

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Kim
E‑post/S‑posti: kim.akerlund@ferromek.fi
Telefon/Puhelin: 0407216053
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ferro​mek​.fi