Hoppa till innehåll

-

Ab Seamex Oy

Företag/Yritys: Ab Seamex Oy
Ort/Paikkakunta: Lar­smo
Startdatum/Aloituspvm: 27.03.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 06.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bygg­nads­plåtsla­ga­re med vari­e­ran­de upp­gif­ter. Arbe­ten i både plåt och trä. Före­ta­get syss­lar i huvud­sak med takrenoveringar
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Alex Bygg­mäs­tar
E‑post/S‑posti: alex@seamex.fi
Telefon/Puhelin: +358458570998
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.seamex​.fi