Hoppa till innehåll

-

Ab Stran­dis Oy / Stran­dis Smokehouse

Företag/Yritys: Ab Stran­dis Oy / Stran­dis Smokehouse
Ort/Paikkakunta: Lar­smo
Startdatum/Aloituspvm: 01.09.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Plats finns för restau­rangkock inom både lunch, och tall­riks­upp­lagd mat samt snabb­mat. Vari­e­ran­de upp­gif­ter inom ett inno­va­tivt kök.
Även kon­di­tor upp­gif­ter finns inom café-pro­duk­ter, efter­rät­ter, mat­bröd mm..
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Anders Hög­berg
E‑post/S‑posti: anders@strandis.fi
Telefon/Puhelin: 0500174703
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.stran​dis​.fi