Hoppa till innehåll

-

Ab Vik­ströms Plåtsla­ge­ri Oy

Företag/Yritys: Ab Vik­ströms Plåtsla­ge­ri Oy
Ort/Paikkakunta: Sand­sund
Startdatum/Aloituspvm: 17.11.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 30.06.2023
Bransch/Toimiala: Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Tunn­plåts­ar­be­ten i pro­duk­tion. Vi pro­du­ce­rar tak­plå­tar, plåt­lis­ter, skor­stens­be­kläd­na­der och myc­ket annat i tunn­plåt som behövs för byg­gen, indu­strin och pri­va­ta kun­der. Vi job­bar främst med 0,5–0,6mm tjock plåt, men ock­så tjoc­ka­re upp till 3mm.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Kaj Vik­ström
E‑post/S‑posti: kaj@vikstroms.fi
Telefon/Puhelin: +358505580991
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.vik​stroms​.fi