Hoppa till innehåll

-

Aler­te Ab Oy / KOsthåll

Företag/Yritys: Aler­te Ab Oy / KOsthåll
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 01.10.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.12.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: VId till­red­nings­kö­ken är man med i pro­duk­tio­nen för både lun­cher, mid­da­gar och mellanmål.Diskar
Vid ser­vick­ö­ken gör man mor­gon­mål , mel­lan­mål, kokar pas­ta, pota­tis, ris och gör sal­lad. Diskar
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Ken­neth Fin­holm, John­ny Aho
E‑post/S‑posti: kenneth.finholm@alerte.fi
Telefon/Puhelin: 0447147345
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: