Hoppa till innehåll

-

AMA­DA Auto­ma­tion Europe

Företag/Yritys: AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ort/Paikkakunta: Ben­näs
Startdatum/Aloituspvm: 23.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Svets­ning av kom­po­nen­ter och stom­mar på vår komponenttillverkning.
Cnc arbe­ten på vår bearbetningsavdelning.
Meka­nisk mon­te­ring på del,- och slutmonteringen.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mag­nus Björkskog
E‑post/S‑posti: magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
Telefon/Puhelin: 0207009051
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu