Hoppa till innehåll

-

AMA­DA Auto­ma­tion Europe

Företag/Yritys: AMA­DA Auto­ma­tion Europe
Ort/Paikkakunta: Ben­näs
Startdatum/Aloituspvm: 10.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 22.12.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Maskin- och pro­duk­tions­tek­nik/­Ko­ne- ja tuotantotekniikka
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Svets och bear­bet­nings­ar­be­ten på komponenttillverkningen
Meka­nisk mon­te­ring på monteringsavdelningen
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Mag­nus Björkskog
E‑post/S‑posti: magnus.bjorkskog@amada-automation.eu
Telefon/Puhelin: 0503620424
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.ama​da​-auto​ma​tion​.eu