Hoppa till innehåll

-

Anna dag­hem Ab

Företag/Yritys: Anna dag­hem Ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 13.03.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 22.06.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Arbe­te med barn i grupp 1–3år / 3–5 år
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Son­ja
E‑post/S‑posti: annadagis@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0447600144 / 0503552618
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: