Hoppa till innehåll

-

Anna dag­hem ab

Företag/Yritys: Anna dag­hem ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 07.06.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Föl­jer med i arbe­tet i barn­grupp. 1–3 år / 3–5 år
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Son­ja Johansson
E‑post/S‑posti: annadagis@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0447600144 (dagis) / 0503552618 (Son­ja)
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: