Hoppa till innehåll

-

Anna dag­hem ab

Företag/Yritys: Anna dag­hem ab
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 05.12.2022
Slutdatum/Päättymispvm: 16.12.2022
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Peda­go­gisk verk­sam­het (barn och ungdomar)/Kasvatus ja ohjaus (lap­set ja nuoriso)
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Hjäl­pa till med dagen i barn­grupp 3–5 åring­ar eller 1–3 åringar
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Son­ja Johansson
E‑post/S‑posti: annadagis@gmail.com
Telefon/Puhelin: +358 50 3552618
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: