Hoppa till innehåll

-

Bage­ri Berg­wall Leipomo

Företag/Yritys: Bage­ri Berg­wall Leipomo
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 13.11.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 28.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Affärsverksamhet/Liiketoiminta, Livs­me­del och catering/Ravintola ja catering
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Bage­ri­verk­sam­het. Bak­ning av mat- och kaf­fe­bröd, små­ska­lig verk­sam­het, hantverksbakning
Lian sker främst vid bage­ri­et i Sand­sund samt del­vis vid Bröd­hör­net. Vid Bröd­hör­net ingår också
för­sälj­ning och kundservice 

Affärsverksamhet. Kundservice och försäljning, marknadsföringskommunikation
Lian sker främst vid bageriet i Sandsund och delvis vid Brödhörnet

Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Anet­te Bergvall-Fagerström
E‑post/S‑posti: bergwall.bakery@multi.fi
Telefon/Puhelin: 06 7812010
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: www​.berg​wall​.fi