Hoppa till innehåll

-

Bohouse Ab Oy

Företag/Yritys: Bohouse Ab Oy
Ort/Paikkakunta: Bosund
Startdatum/Aloituspvm: 02.01.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2023
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Husbyggnad/Talonrakennus
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Små­hus­byg­gan­de i trä. Egna­hems­hus samt par och radhusbyggande.
Finns allt från sto­m­ar­be­te till inredning.
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Roger Sund­kvist
E‑post/S‑posti: roger@bohouse.fi
Telefon/Puhelin: 0404869263
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: https://​www​.bohouse​.fi