Hoppa till innehåll

-

Bubb­lans­pon­nys­tall

Företag/Yritys: Bubb­lans­pon­nys­tall
Ort/Paikkakunta: Jakob­stad
Startdatum/Aloituspvm: 14.08.2023
Slutdatum/Päättymispvm: 31.05.2024
Bransch/Toimiala (en per annons/vain yksi per ilmoitus): Lant­bruk och djurskötsel/Maatalous ja eläintenhoito
Kort beskriv­ning av arbetsuppgifter/Lyhyt kuvaus työtehtävistä: Häst­sköt­sel och kund­be­tjä­ning. Främst för barn och ung­do­mar med någon grad av funk­tions­ned­sätt­ning ( Främst psy­kisk, men även fysis­ka) inte rid­te­ra­pi! Soci­al­pe­da­go­gisk häst­verk­sam­het och greencare
Kontaktperson/Yhteyshenkilö: Sus­sy Bro
E‑post/S‑posti: bubblansponnystall@gmail.com
Telefon/Puhelin: 0400729562
Arbets­plat­sens webbsida/Työpaikan verkkosivut: Bubblansponnystall@fi Bubb­lans­pon­nys­tall facebook